Školné úhrada

Školné se platí 500 Kč měsíčně

1. Školné neplatí děti v posledním roce docházky před vstupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky.

2. Osvobozeny od školného mohou být také děti, jejichž zákonní zástupci podali v MŠ žádost o jeho zproštění, a jestliže po zaplacení školného klesne součet příjmů domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy, ostatních základních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost. O zproštění poplatku za školné je třeba žádat každý školní rok (během září).

Školné se platí  měsíc předem, do 20. musí být vždy poplatek na účtu. Můžete si zaplatit i několik měsíců předem.

Platbu  můžete provést převodním příkazem nebo složenkou (složenky si můžete vyzvednout u p. učitelek).


č. účtu 9227710227/0100

variab. symbol: kód vašeho dítěte ( nutno uvádět )

konstantní symbol : 379V případě opakovaného neuhrazení výše uvedeného poplatku v souladu s §35 zákona 561/2004 ředitel školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

Kontat

MS "U PEJSKA A KOČIČKY"
Karla Čapka 1968
288 03 Nymburk

Telefon: 603 846 343
Email: adamcovahana.nbk@email.cz

Všechny kontakty a telefonní čísla naleznete v sekci Kontakty

V případě dalších informací a dotazů nás můžete kontaktovat také prostřednictvím
kontaktního formuláře »

Provozní doba

Po-Pá: 6.00 - 17.00
(v oddělení kočička)

Po-Pá: 6.30 - 15.30
(ostatní oddělení)

vytvořily Eskolky.cz
© 2010 Mateřská školka U pejska a kočičky - dítě si hraje a poznává svět
Karla Čapka 1968, 288 03 Nymburk, Tel.: 603 846 343, Email: adamcovahana.nbk@email.cz