Stravování - změny platné k 1.9.22

MŠ U PEJSKA A KOČIČKY, KARLA ČAPKA 1968, NYMBURK

                                          ZMĚNY PLATNÉ OD 1.9. 2022

Email: havex.gti@seznam.cz, tel.č. 724 507 088, 325 533 477

web: www.msupejskaakocicky.cz

Úřední hodiny kanceláře vedoucí školní jídelny: 6.00- 14.30 hod.

POKYNY KE STRAVOVÁNÍ

PLACENÍ STRAVNÉHO: Stravné se platí zálohově 1000,- Kč, předem, úhradou z účtu nebo složenkou na účet ZŠ, vždy nejpozději k 20. dni v měsíci na následující měsíc (příklad: v srpnu na září).

Číslo účtu ZŠ: KB- 9227710227/0100

Platba se provádí vždy s platným VS s nulou na konci. Symbol obdrží každé dítě v MŠ. Stravné a školkovné posílejte, prosím, odděleně.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY- NOVĚ!!!!

Vždy koncem měsíce přihlásí školní jídelna dětem automaticky stravu na celý měsíc, přihlašuje se k celodennímu stravování (přesnídávka, oběd, svačina). Rodiče poté odhlašují jednotlivé druhy stravy, podle toho, jak je dítě přítomno ve školce. V době, kdy je dítě přítomno v MŠ, je povinno stravu odebrat. Pokud ji bude mít z nějakého důvodu odhlášenou a bude přítomno v MŠ, přihlásí mu ji vedoucí stravování MŠ.

Emailem obdrží rodiče odkaz na přihlášení do aplikace www. strava.cz, aplikaci je možné si stáhnout do mobilního zařízení, PC apod.

VYÚČTOVÁNÍ

V aplikaci je vidět stav konta strávníka, dále je každý měsíc do emailu zasílán přehled stravování za celý měsíc, potvrzení o platbě nebo informace o nedostatečné výši konta strávníka. Je tedy možnost, další zálohové platby přizpůsobit stavu konta, aby se netvořily zbytečné přeplatky.

Vyúčtování bude probíhat 2x ročně (v lednu a v červnu), převodem na zvolený účet. Předškolním dětem bude stav konta dorovnán v září.

Prosím, veškeré změny je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny, případně třídní učitelce (telefon, email, číslo účtu, odchod z MŠ apod.).

CENY STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1.9.2022

Přesnídávka- 15,- Kč (včetně pitného režimu)

Oběd -            25,- Kč

Svačina-         10,- Kč

Celodenní strava  50,-Kč

Polodenní strava  40,-Kč

Kontat

MS "U PEJSKA A KOČIČKY"
Karla Čapka 1968
288 03 Nymburk

Telefon: 603 846 343
Email: adamcovahana.nbk@email.cz

Všechny kontakty a telefonní čísla naleznete v sekci Kontakty

V případě dalších informací a dotazů nás můžete kontaktovat také prostřednictvím
kontaktního formuláře »

Provozní doba

Po-Pá: 6.00 - 17.00
(v oddělení kočička)

Po-Pá: 6.30 - 15.30
(ostatní oddělení)

vytvořily Eskolky.cz
© 2010 Mateřská školka U pejska a kočičky - dítě si hraje a poznává svět
Karla Čapka 1968, 288 03 Nymburk, Tel.: 603 846 343, Email: adamcovahana.nbk@email.cz